Ejerlederens funktion i korte træk

Ejerlederens funktion i korte træk

Ejerleder betegner ikke en hvilken som helst leder. Hvad ”ejerleder” betyder gemmer sig selvfølgelig i ordet, det er ejeren, som er leder, men det dækker ydermere over mere. Ejerleder er ikke blot et ligegyldigt og nyt management-begreb, dem er der rigeligt af i forvejen, men betyder helt konkret en leder, som allerede sagt, der ejer virksomheden, og som dermed har en solitær position, da denne ofte står alene med alle de nødvendige og vigtige beslutninger, der skal træffes. Ja, ejerlederen er en iværksætter, der har startet sin egen virksomhed og investeret sine egne penge i foretagendet for at få det op at køre. Derudover bruger ejerlederen en stor del af sin tid på virksomheden. Om ejerlederen centraliseres og samles der derfor et stort ansvar, da denne er fundamentet i virksomheden. Ejerlederen kan ikke blot lade sig pensionere og så ansætte en ny leder. Nej, i denne situation må ejerlederen afhænde sin virksomhed til andre. Dette udgør en generationsskifteproblematik, der kan være svær at løse. De fleste virksomheder kan jo ansætte direktører, der står for den daglige drift, og som har det overordnede ansvar. Disse kan, selvsagt, lettere udskiftes, da de ikke har andel i virksomheden økonomisk. Men med ejerlederen er dette ikke tilfældet.

Ejerleder – rygraden af dansk økonomi

Ejerledede virksomheder er den mest almindelige form for virksomheder, som man finder i Danmark. Det er derfor slet ikke en underdrivelse at kalde dem for rygraden i dansk økonomi, da beskatningen af disses produktioner, hvad end de nu producerer og fremstiller, og medarbejderes løn er med til at sikre den danske velfærdsmodel. Ejerledede virksomheder udgør faktisk 70 % af alle danske virksomheder, der både kan være små, mellemstore eller store aktie- eller anpartsselskaber. Dette er ret så signifikant. Ydermere er de fleste af disse virksomheder kun ejet af én person, faktisk i to ud af tre tilfælde. At det er så få mennesker, der sidder på magten i disse virksomheder, betyder også, at de bærer et kæmpe ansvar. Hertil kan uddannelse af ejerlederen i meget høj grad, da den synes nødvendig, være behjælpelig.

Ejerleder – uddannelse

Det burde forekomme evident, at uddannelse er helt centralt, selvom vores danske politikere noget så ignorant vælger at skære heri. Uddannelse sikrer, at vi er oplyste, at vi er vidende og kan begå os bedst muligt i verden. Især er det vigtigt, at vores ledere uddanner sig, da de bærer et kæmpe ansvar. Tænk blot på lederne af EU, der diplomatisk skal sikre et stabilt Europa efter krigen i Ukraine. Det er vigtigt, at disse er klædt ordentligt på. At ejerlederen derfor også uddanner sig burde være selvindlysende med det in mente, at ejerlederen som oftest vil sidde med majoriteten af aktierne. At have så meget magt fordrer kvalifikationer, der sikrer, at funktionen som leder kan varetages bedst muligt. Der findes da også uddannelse til disse leder. En hurtig google-søgning viser, at der er mange forskellige muligheder for uddannelse. Der er altså nok af muligheder at vælge imellem. Det handler bare om at komme i gang.